Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1650/25/2018/RK

Usnesení: 1650/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-45
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ partnerům na realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ dle materiálu RK-25-2018-45, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz