Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1655/25/2018/RK

Usnesení: 1655/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-50
Rada kraje
schvaluje

účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 23. – 28. 6. 2019 v Libereckém kraji;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti Kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz