Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1662/25/2018/RK

Usnesení: 1662/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-57
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2018-57, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz