Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1664/25/2018/RK

Usnesení: 1664/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-59
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-25-2018-59, př. 13, RK-25-2018-59, př. 14, RK-25-2018-59, př. 15, RK-25-2018-59, př. 16, RK-25-2018-59, př. 17 a RK-25-2018-59, př. 18.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz