Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1665/25/2018/RK

Usnesení: 1665/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-60
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o dílo dle materiálu RK-25-2018-60, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz