Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1765/32/2019/RK

Usnesení: 1765/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-03

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-32-2019-03, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz