Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1800/32/2019/RK

Usnesení: 1800/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-36

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-32-2019-36, př. 2;

stanoví

u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz