Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1835/33/2019/RK

Usnesení: 1835/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-04

Rada kraje
schvaluje

projektový záměr dle materiálu RK-33-2019-04, př. 1;

ukládá

odboru informatiky spolupracovat s evropským konsorciem při předložení žádosti o realizaci projektu x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu do pracovního programu Horizon 2020.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz