Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1843/33/2019/RK

Usnesení: 1843/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-12

Rada kraje
rozhoduje

  • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-33-2019-12, př. 1;
  • o zařazení žadatele do stipendijního programu;
  • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz