Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1844/33/2019/RK

Usnesení: 1844/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-13

Rada kraje
souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v celkové výši 253 945,20 Kč dle materiálu RK-33-2019-13, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz