Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1861/33/2019/RK

Usnesení: 1861/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-30

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2019-30, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019:Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz