Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1868/33/2019/RK

Usnesení: 1868/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-37
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz