Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1879/33/2019/RK

Usnesení: 1879/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-48

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 2 427 505 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz