Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1886/33/2019/RK

Usnesení: 1886/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-55

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-33-2019-55, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-33-2019-55, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz