Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1910/34/2019/RK

Usnesení: 1910/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-02

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 242 548 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 242 548  na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 99 397 Kč u Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Bezpečnost školní sítě" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 143 151 Kč u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rozšíření konektivity pomocí Cisco síťových přepínačů" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz