Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1911/34/2019/RK

Usnesení: 1911/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-03

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 324 903 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 49 051 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 275 852 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  135 154 Kč u Vyšší odborné školy a Střední školy průmyslové Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Virtualizovaný server pro pracoviště Strojírenská" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 49 051 Kč u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 140 698 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Upgrade VMware farmy NemJi" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz