Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1912/34/2019/RK

Usnesení: 1912/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-04

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) rozpočtu kraje o vrácenou nedočerpanou účelovou dotaci z Ministerstva vnitra celkem ve výši  671 400 Kč (z realizace projektu „OMC školy“ ve výši 502 200 Kč a projektu „OMC veř. prostranství“ ve výši 169 200 Kč).Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz