Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1913/34/2019/RK

Usnesení: 1913/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-05

Rada kraje
bere na vědomí

informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-34-2019-05, př. 1upr1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-34-2019-05, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz