Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1914/34/2019/RK

Usnesení: 1914/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-06

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2019-06, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz