Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1915/34/2019/RK

Usnesení: 1915/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-07

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-34-2019-07, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz