Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1920/34/2019/RK

Usnesení: 1920/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-12

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-34-2019-12, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz