Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1925/34/2019/RK

Usnesení: 1925/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-17
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz