Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1925/34/2019/RK

Usnesení: 1925/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-17

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů  RK-34-2019-17, př. 1, RK-34-2019-17, př. 2, RK-34-2019-17, př. 3, RK-34-2019-17, př. 4, RK-34-2019-17, př. 5RK-34-2019-17, př. 7; RK-34-2019-17, př. 8;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky dodávky „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-34-2019-17, př. 6;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz