Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1931/34/2019/RK

Usnesení: 1931/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-23

Rada kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti, spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 70856478 ve výši 50 000 Kč na zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2018 – 2019“ dle materiálu RK-34-2019-23, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-34-2019-23, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz