Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1941/34/2019/RK

Usnesení: 1941/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-32

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 - Gymnázia o částku 240 000 Kč a § 3122 - Střední odborné školy o částku 775 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 500 000 Kč, § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 240 000 Kč a § 3146 – Zařízení výchovného poradenství o částku 275 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 775 000 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na pořízení nezbytného nábytku do pokojů nově zrekonstruovaného domova mládeže a cylindrických vložek do vnitřních dveří dle materiálu RK-34-2019-32;
  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 240 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 na úhradu nákladů na revitalizaci parku před budovou gymnázia dle materiálu RK-34-2019-32Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz