Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1942/34/2019/RK

Usnesení: 1942/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-33

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-34-2019-33, př. 3 a RK-34-2019-33, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz