Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1945/34/2019/RK

Usnesení: 1945/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-36

Rada kraje
bere na vědomí

Vyhodnocení POH KV za rok 2018.



Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz