Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1946/34/2019/RK

Usnesení: 1946/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-37

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02716.0070 dle materiálu RK-34-2019-37, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz