Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2001/33/2020/RK

Usnesení: 2001/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-05

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Nájemní smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-05, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz