Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2002/33/2020/RK

Usnesení: 2002/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-06

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-06, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz