Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2003/33/2020/RK

Usnesení: 2003/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-07

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-33-2020-07, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace uvedeného v materiálu RK-33-2020-07, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz