Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2005/33/2020/RK

Usnesení: 2005/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-09

Rada kraje
schvaluje

  • v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařazení akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace „Havárie – výměna požárních uzávěrů v budově U a M1 “ dle materiálu RK-33-2020-09, př. 2 do zásobníku akcí k realizaci;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 420 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 2 420 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 2 420 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s výměnou požárních uzávěrů v budově U a M1;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí provozního příspěvku určeného na výměnu požárních uzávěrů v budově U a M1 včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz