Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2007/33/2020/RK

Usnesení: 2007/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-10

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-33-2020-10, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz