Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2011/33/2020/RK

Usnesení: 2011/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-14

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci investičního plánu, plánu oprav a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-33-2020-14, př. 2;

stanoví

u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz