Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2012/33/2020/RK

Usnesení: 2012/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-15

Rada kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na období 2021 – 2023 dle materiálu RK-33-2020-15, př. 1;

bere na vědomí

položkový rozpis investičních a neinvestičních akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti na období 2021 –2023 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-15, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz