Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2017/33/2020/RK

Usnesení: 2017/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-20

Rada kraje
rozhoduje

vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“ na část 1 účastníka řízení CBN projekt s.r.o., se sídlem Kubátova 1240/6, 370 04 České Budějovice, IČO: 07844506, a na část 2 účastníka řízení Ing. Milana Pelikána, se sídlem Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 18117422;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz