Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2018/33/2020/RK

Usnesení: 2018/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-21

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-33-2020-21, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-33-2020-21, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2020-21, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ dle materiálů RK-33-2020-21, př. 1, RK-33-2020-21, př. 2RK-33-2020-21, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz