Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2019/33/2020/RK

Usnesení: 2019/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-22

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-33-2020-22, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz