Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2021/33/2020/RK

Usnesení: 2021/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-24

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0019, za podmínek uvedených v materiálu RK-33-2020-24, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz