Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2025/33/2020/RK

Usnesení: 2025/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-28

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 31 134,42 Kč dle materiálu RK-33-2020-28, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz