Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2026/33/2020/RK

Usnesení: 2026/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-29

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout návratnou finanční výpomoc Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci ve výši 3 000 000 Kč a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci ve výši 650 000 Kč na úhradu části výplat mezd včetně povinných odvodů za měsíc říjen 2020;

schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 000 000 Kč s určením pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 650 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 3 650 000 Kč;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 856 600 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 856 600 Kč a snížení příjmů § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 144 000 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 144 000 Kč;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů § 4350 – Domovy pro seniory, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 1 138 800 Kč při současném zvýšení výdajů § 4350 – Domovy pro seniory o částku 1 138 800 Kč;
  • změnu závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“ a „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem za odvětví sociální péče dle materiálu RK-33-2020-29, př. 3;

ukládá

  • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 15. 12. 2020 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
  • řediteli Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 8. 12. 2020;
  • ředitelce Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 8. 12. 2020.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz