Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2027/33/2020/RK

Usnesení: 2027/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-30

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ v celkové výši 52 289 Kč dle materiálu RK-33-2020-30, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz