Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2030/33/2020/RK

Usnesení: 2030/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-33

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0079 dle materiálu RK-33-2020-33, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz